why
Manage Your Pera, Mindset

Simulan Mo sa “WHY”

Marami ang hindi nakaka-appreciate sa kahalagahan ng personal finance o ng pagma-manage ng sariling pera dahil sa wala silang nakikitang […]