May Emergency Fund Ka Ba?

May Emergency Fund Ka Ba?

Ang emergency fund ay perang naitabi mo para magamit sa mga panahon ng emergency o kagipitan. Pwede mo itong gamitin kung sakaling magkakaroon ng biglaang pagkakasakit at pambayad sa ospital o kaya naman ay pondo mo kung sakaling mawalan ka ng pagkakakitaan o iba pang...
error: Content is protected !!