Simulan Mo sa “WHY”

Simulan Mo sa “WHY”

Marami ang hindi nakaka-appreciate sa kahalagahan ng personal finance o ng pagma-manage ng sariling pera dahil sa wala silang nakikitang “dahilan” para pahalagahan ito. Lalo na sa mga bata-batang edad, early 20s. Pero habang tumatanda tayo, doon na natin...
error: Content is protected !!